Miten luon DSN-yhteyden Access-tietokantaan?

DSN- yhteydessä käytetään asiakaspalvelun määrittelemää DSN (Data Source Name)- tietolähdettä. Pyydä se tarvittaessa asiakaspalvelusta. Muistathan ehdottomasti suojata Access- tietokantasi salasanalla.

 
Ohjelmointiesimerkki:

Dim Connection1
Set Connection1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection1.Open "DSN=DATA_SOURCE_NAME;pwd=PASSWORD;"
......
Connection1.Close
Set Connection1 = Nothing
DATA_SOURCE_NAME = asiakaspalvelun määrittelemä DSN-lähde
PASSWORD = Asettamasi tietokannan salasana

Add Feedback