Miten luon DSN-less yhteyden Access-tietokantaan?

OLE DB
OLE DB on suorituskykyinen DSN-less vaihtoehto tietokantayhteyden käyttämiseksi. Muistathan ehdottomasti suojata Access- tietokantasi salasanalla.

Käytä Server.MapPath - metodia, ja osoita tietokannan sijainti kotihakemistosi database- hakemistossa.

 
OLE DB- ohjelmointiesimerkki:

Dim Connection1
Set Connection1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection1.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
Connection1.Properties("Jet OLEDB:Database Password") = "PASSWORD"
Connection1.Open Server.MapPath("../database/DATABASE_NAME.mdb")
......
Connection1.Close
Set Connection1 = Nothing
PASSWORD = tietokannan salasana
DATABASE_NAME.mdb = tietokannan nimi


ODBC
DSN-less yhteyden voi muodostaa myös vanhemmalla ODBC:llä, mutta emme suosittele sen käyttämistä alhaisemman suorituskykynsä ja tietoturvansa vuoksi. Alla oleva ohjelmointiesimerkki on luotu siksi, että tunnistaisit koodistasi mahdollisen ODBC- yhteyden.

 
ODBC- ohjelmointiesimerkki:

Dim Connection1
Set Connection1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection1.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=" & Server.MapPath("../database/DATABASE_NAME.mdb") & ";Uid=;Pwd=;"
......
Connection1.Close
Set Connection1 = Nothing

Add Feedback