GuidMaker (Serverbjects)

GUID = (Globally Unique Indentifier) GuidMaker- komponentin avulla voit luoda helposti kirjaimista ja numeroista koostuvan avainluvun, jonka toistuminen on teoreettisesti mahdotonta, esim: {D990FA73-ECB1-4BED-806B-0C0BB981CA81}

 
Ohjelmointiesimerkki:

Set MyGuid = Server.CreateObject ("GuidMakr.GUID")
Response.Write (MyGuid.GetGUID)
Set MyGuid = nothing

Add Feedback