MD5 Encryption Utilities v1.0 (Yuri Software)

Tällä komponentilla voit luoda vahvasti salattuja hajautusalgoritmeja esimerkiksi salasanan tai luottokortin numeron salaamiseksi. Tätä myös tarvitaan silloin, kun halutaan luoda Suomalaisten pankkien kanssa keskustelevia web-sovelluksia. MD5- hajautusalgoritmilla tuotettua salattua informatiota ei voi murtaa, koska se ei yksinkertaisesti sisällä alkuperäistä informaatiota kokonaisuudessaan. Uutta syötettä voidaan kuitenkin verrata siihen salauksen jälkeen, jolloin syötetyn tiedon oikeellisuus voidaan tarkistaa.

 
Ohjelmointiesimerkki:

Dim SalattavaMerkkijono
SalattavaMerkkijono = "käyttäjänsalasana"
Set MD5 = Server.CreateObject("Encrypt.MD5")
Response.Write MD5.Encrypt(SalattavaMerkkijono)
Set MD5 = Nothing

Add Feedback