dDNS (Dastrup web design)

dDNS-komponentin avulla websivustosi voi tehdä nimipalvelukyselyitä nimen perusteella, tai reversekyselyitä selvittäen nimen ip:n perusteella.

 
Ohjelmointiesimerkki:

set dDNS = server.createobject("dDNS.DNS")
IP = Request.ServerVariables("remote_addr")
Response.Write dDNS.ReverseLookup(IP)
Set dDNS = Nothing

Add Feedback