Sisältyvätkö tietokannat varmuuskopiointiin?

Kyllä sisältyvät. MS Access- tietokannat kopioidaan normaaliin tapaan tiedostomuotoisena kopiointina. MySQL - tietokannoista tehdään ensin tiedostomuotoinen SQL-dump, joka varmuuskopioidaan myöhemmin normaalisti.
MS SQL Server- tietokannat varmuuskopioidaan palvelinjärjestelmän omilla työkaluilla.

Add Feedback